Rektorn har ordet – September 2023

Hej!

Nu har vi äntligen kommit i gång ordentligt med läsåret 2023-2024. Till detta läsår har vi byggt till en våning på skolan vilket innebär att vi har ytterligare 362 kvm att husera på. På vår nya övervåning har vi fått en ny fin hemkunskapssal, två fullstora klassrum och två grupprum. Vi har dessutom påbörjat att på olika sätt lyfta vår skolgård och bland annat lagt konstgräs på bollplanen och även på ytterligare ytor vilket inbjuder till olika typer av rörelseglädje som vi redan sett inträffa. Vi har även byggt en läktare som vi tänker använda för undervisning inom ramen för vår utomhuspedagogik.

C:\Users\asaekh\Downloads\IMG_6148.jpg C:\Users\asaekh\Downloads\IMG_6150.jpg

Viktiga datum under höstterminen 2023

Höstlov: vecka 44

Julavslutning: onsdag 20 december

Muntliga nationella prov: Vecka 45 – 49 i svenska, matematik och engelska för årskurs 6 och 9.

Open House: tisdag 21 november

I år prövar vi ett förändrat format för vårt årliga Open House. Tidigare har vi genomfört det på en lördag men i år kommer det genomföras på eftermiddagen/kvällen tisdagen den 21 november: Vi riktar oss i första hand till de som inte känner oss så väl och vill veta mer om vår skola men alla är givetvis välkomna.

Moving is Serious Fun och arbetet med hållbarhet fortsätter

Vi fortsätter att arbeta med vårt rörelsekoncept, ”Moving is Serious Fun”, som vi ständigt vidareutvecklar. Konceptet innehåller en mängd rörelseaktiviteter som är schemalagda under elevernas hela vistelsetid i skolan. Vi vet att fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande så låt oss hjälpas åt att tidigt skapa goda vanor. Ett enkelt sätt är att eleverna tar sig till skolan gående eller med cykel för att få en bra start på skoldagen.

Även hållbarhet är i stort fokus och vi fortsätter även detta läsår att arbeta med FN:s Agenda 2030 och dess 17 globala mål för utveckling. Extra fokus har vi under läsåret på mål 3 God hälsa och välbefinnande, 12 Hållbar konsumtion och produktion och 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

FN:s globala mål

Ledigheter

Vi har alltid elevernas kunskapsutveckling som vår högsta prioritet. Grundinställningen från British Juniors sida är därför att eleverna ska delta i undervisningen i så stor utsträckning som bara är möjligt. Vårt uppdrag är att ge eleverna den kunskap de behöver för att nå målen och även uppnå sin fulla potential. Det är ett uppdrag vi tar på stort allvar. Jag vill därför passa på att informera och påminna om våra regler för beviljande av ledigheter under läsåret. Det innebär att vi endast beviljar ledigheter i sällsynta och välmotiverade undantagsfall. Antal beviljade lediga dagar är även begränsade och kan under ett läsår maximalt uppgå till fem dagar. Notera specifikt att ingen ledighet beviljas de två första veckorna vid läsårets början eller under genomförandet av nationella prov.

Jag och övriga medarbetare ser fram emot ett härligt läsår med elever som har ambitioner och visioner och är beredda att jobba hårt för att nå dessa!

Skolstartshälsningar,

Åsa Ekholm

Rektor på British Junior