Starten på en livslång kunskapsresa

Våra elever i British Junior Primary går i årskurs F-6 och är precis i början av en spännande kunskapsresa. En resa som kommer att ta dem från grundskola, högre utbildningar och vidare ut i livet. Genom vår filosofi ”Learning is Serious Fun” vill vi tidigt lägga grunden till att det är kul och spännande att uppleva och lära sig nya saker. Det är en inställning eleverna har användning för hela livet.

Glädje, nyfikenhet och respekt för varandra

Elever som är trygga, glada och mår bra är mer mottagliga för kunskap. Vi undervisar i respekt, förståelse och acceptans genom att vara goda föredömen, och omfamnar andra kulturer med stor öppenhet och nyfikenhet. Vi har absolut nolltolerans mot mobbning och sätter in åtgärder vid minsta misstanke om kränkningar.

Grunden till all inlärning

I klasserna F-3 på British Junior ligger fokus på att läsa, skriva och räkna eftersom dessa färdigheter är grunden för all annan inlärning. Det är inte bara läskoden som ska knäckas, även inom matematiken finns en kod att knäcka för att eleven ska ha förutsättningar att lyckas i sitt skolarbete. Vi hävdar till och med att matematiken är ett språk, 2+2+4 eller 2×4 kan lika gärna läsas som 8.

Försprång genom fokus på engelska

Förutom den vanliga undervisningen enligt läroplanen väver vi in det engelska språket på ett naturligt sätt både i undervisningen och under resten av skoldagen. På det sättet får eleverna ett försprång i vår alltmer globala värld.

Moving is Serious Fun

Vi vill skapa de allra bästa förutsättningarna för lärande. En viktig del i detta är rörelse. Att röra på sig hjälper eleverna att koncentrera sig på lektionerna och må bättre både fysiskt och psykiskt. Därför är rörelse och utepedagogik en självklar del av vår vardag i skolan. Alla årskurser har 60 minuters rörelse på schemat varje dag och schemalagd utepedagogik minst en gång i veckan. Under dessa pass får eleverna rörelse, frisk luft och kunskaper i en härlig kombination.

Afternoon School

Afternoon School är British Juniors fritidshem. Vi har valt att döpa det till skola av anledningen att lärande är det centrala även under fritidsvistelsen. Vi tror nämligen inte att lärandet eller längtan efter kunskap upphör bara för att skoldagen tar slut.

Stöd och utmaningar efter behov

Varje elev ska ha de bästa möjligheterna att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Genom medvetet hög uppmärksamhet märker vi snabbt elever med behov av särskilt stöd och kan direkt sätta in effektiva åtgärder. På samma sätt utmanar vi högt begåvade elever och hjälper dem att ta språnget mot högre kunskapsnivåer. För att lyckas i detta viktiga uppdrag jobbar vi med vår centrala funktion Special Childrens Unit.

Nyheter