Afternoon School

Afternoon School är British Juniors fritidshem för elever i Förskoleklass till årskurs 4. Elever i årskurs 5 och 6 tillhör den Öppna verksamheten. Vi har valt att döpa det till skola av anledningen att lärande är det centrala även under fritidsvistelsen. Vi tror nämligen inte att lärandet eller längtan efter kunskap upphör bara för att skoldagen tar slut. Verksamheten har ett utpräglat pedagogiskt syfte med hög personaltäthet. Mycket av det eleverna lärt sig under skoldagen förstärks på Afternoon School och får här sin praktiska och lekfulla tillämpning. Hela skoldagen följer ett mönster, en röd tråd med kombinationen lära, leka och reflektera.

Pedagogerna inom Afternoon School deltar i skolans ordinarie klasser under skoltid och kompletterar därmed lärarna som lärarassistenter. Alla pedagoger äter lunch med barnen för att ge dem möjlighet till goda matvanor. Givetvis får eleverna närande och goda mellanmål på eftermiddagarna för att orka hela dagen.

För uppsägning av AS-plats, gå in på vår Data Hub här.

Kontakt

Assistant Headmaster
pgustavsson@britishjunior.se

Pedagogerna inom Afternoon School deltar i skolans ordinarie klasser under skoltid och kompletterar därmed lärarna som lärarassistenter. Alla pedagoger äter lunch med barnen för att ge dem möjlighet till goda matvanor. Givetvis får eleverna närande och goda mellanmål på eftermiddagarna för att orka hela dagen.

För uppsägning av AS-plats, gå in på vår Data Hub här.

Kontakt

Head of SCU
pgustavsson@britishjunior.se