Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får.

Ja, absolut. Du kan när som helst ansöka om en plats om du vill att ditt barn ska byta skola. Har vi inte plats i den årskurs ni söker till sätts ni upp på vår reservlista. Så snart vi har möjlighet att erbjuda en plats återkommer vi med besked.

Se vårt kalendarium för alla datum för läsåret i vår Kalender.
Under ett läsår får fem dagar avsättas för planering och fortbildning. Elevernas läsår innefattar 178 skoldagar.

Skicka ett e-mail till schoolsoft@britishjunior.se så hjälper vi dig så snart som möjligt.

Busslinje nr 4, 7, 30, 31, 201, 720 och 820 stannar utanför Mälarsjukhuset. Från hållplatsen till skolan är det cirka 300 meter.

British Juniors fritidshem heter Afternoon School och kompletterar undervisningen under skoldagen. Afternoon School, för barn i förskoleklass till åk 4, har öppet 06.15–18.00. Frukost serveras 06.40–07.00 och mellanmål 14.00–14.30. Vi tillämpar samma avgifter som i den kommunala skolan och maxtaxa gäller. I den öppna fritidsverksamheten (barn i årskurserna 5 och 6) är avgiften 300 kr per månad vilken är likvärdig för alla oavsett inkomst. För att säga upp AS-plats gör du det via vår portal British Schools datahub. Uppsägningstiden är två (2) månader. 

Elever som är skrivna i kommunen, erhåller Elevkort (busskort).

Ansökan är inte bindande. Med tanke på hur många som söker till British Junior är det bra att anmäla ditt barn i god tid, även om du är osäker på om ni kommer att tacka ja till platsen.

Alla är välkomna att söka.

British Junior tillämpar turordning, enda undantaget från denna regel är just syskonförtur.

British Junior Primary ligger bakom Mälarsjukhuset i Odlarskolan på Skogvaktarvägen 6. British Junior Secondary ligger på Skogvaktarvägen 8.

Hur stora klasserna är varierar, men i snitt går det cirka 28 elever i varje klass.

Skolan är helt avgiftsfri. Fritidshemmet Afternoon School debiteras med samma taxa som gäller för kommunens skolor och maxtaxa tillämpas.

Eleverna på British Junior har tillgång till ett stort antal Ipads och Chromebooks. I årskurserna 4–9 har alla elever tillgång till en egen Chromebook. Vi har även ett stort utbud av digitala läromedel och verktyg för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar till lärande. Klassrummen är utrustade med interaktiva tavlor med projektorer, så kallade Smart Boards alternativt moderna TV-skärmar.

Ja, absolut. Du kan när som helst ansöka om en plats om du vill att ditt barn ska byta skola. Har vi inte plats i den årskurs ni söker till sätts ni upp på vår reservlista. Så snart vi har möjlighet att erbjuda en plats återkommer vi med besked.

Se vårt kalendarium för alla datum för läsåret i vår Kalender.
Under ett läsår får fem dagar avsättas för planering och fortbildning. Elevernas läsår innefattar 178 skoldagar.

Skicka ett e-mail till schoolsoft@britishjunior.se så hjälper vi dig så snart som möjligt.

Busslinje nr 4, 7, 30, 31, 201, 720 och 820 stannar utanför Mälarsjukhuset. Från hållplatsen till skolan är det cirka 300 meter.

British Juniors fritidshem heter Afternoon School och kompletterar undervisningen under skoldagen. Afternoon School har öppet 06.15–18.00. Frukost serveras 06.45–07.15 och mellanmål 14.00–14.30. Vi tillämpar samma avgifter som i den kommunala skolan och maxtaxa gäller. För barn i årskurserna 4–6 är terminsavgiften 1500 kr. Vill du säga upp platsen på Afternoon School kontaktar du skolexpeditionen för att få en uppsägningsblankett. Uppsägningstiden för barn i årskurs F–3 är två månader. Uppsägning av plats i årskurs 4–6 ska meddelas innan terminsstart.

Elever som är skrivna i kommunen, erhåller Elevkort (busskort).

Ansökan är inte bindande. Med tanke på hur många som söker till British Junior är det bra att anmäla ditt barn i god tid, även om du är osäker på om ni kommer att tacka ja till platsen.

Alla är välkomna att söka.

British Junior tillämpar turordning, enda undantaget från denna regel är just syskonförtur.

British Junior Primary ligger bakom Mälarsjukhuset i Odlarskolan på Skogvaktarvägen 6. British Junior Secondary ligger på Skogvaktarvägen 8.

Hur stora klasserna är varierar, men i snitt går det cirka 28 elever i varje klass.

Skolan är helt avgiftsfri. Fritidshemmet Afternoon School debiteras med samma taxa som gäller för kommunens skolor och maxtaxa tillämpas.

Eleverna på British Junior har tillgång till ett stort antal Ipads och Chromebooks. I årskurserna 4–9 har alla elever tillgång till en egen Chromebook. Vi har även ett stort utbud av digitala läromedel och verktyg för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar till lärande. Klassrummen är utrustade med interaktiva tavlor med projektorer, så kallade Smart Boards alternativt moderna TV-skärmar.