Välkommen till läsåret 2023-2024 på British Junior!

Välkommen till läsåret 2023-2024 på British Junior!

Hoppas ni alla har haft en härlig sommar och är ordentligt utvilade och redo för ett nytt läsår! Vi vill med detta brev informera om våra rutiner på British Junior och även om en del som kommer att hända under läsåret.

Läsåret 2023-2024

Höstterminen 2023 börjar 14 augusti och slutar med avslutning 20 december.

Vårterminen 2024 börjar 9 januari och slutar med avslutning den 5 juni.

Lov

Höstlov: vecka 44.

Sportlov: vecka 8.

Påsklov: vecka 14.

Lovdag vårterminen 2024 är 1o maj.

Stängningsdagar på Afternoon School: 10-11 augusti, 8 januari och 10 maj.

Nybyggnation

Vi är så glada att nybyggnationen är färdig och att vi nu har en ytterligare våning som uppgår till 362 kvm. På övervåningen hittar man en ny hemkunskapssal (British Junior Master Chef Kitchen), två fullstora klassrum och två grupprum. Vi har dessutom börjat bygga om och rusta upp delar av skolgården. Det kommer bland annat att finnas en konstgräsplan och en läktare som vi planerar att använda för undervisning utomhus.

Trafiken

Som vanligt räknar vi med att trafiken blir ett diskussionsämne så här i början av läsåret. Vi vill tacka er för er hjälp att tillsammans försöka få trafiksituationen att fungera så bra som möjligt.

Vi uppmanar alla vårdnadshavare att läsa det brev som lagts ut på SchoolSoft angående trafiken. Extra viktigt är att alla respekterar att man inte får parkera i någon av avlämningszonerna då dessa endast är till för av- och påstigning. Är det fullt på parkeringarna märkta med 15-minuter föredrar vi att ni tillfälligt ställer er på personalparkeringen.

Från skolans håll fortsätter vi självklart att samarbeta med Stadsbyggnadsförvaltningen för att skapa en så säker trafikmiljö som möjligt.

Skapande skola

Skapande skola är ett projekt där vi som skola kan söka bidrag från Kulturrådet för att genomföra olika aktiviteter. Det syftar till att man ska samverka mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande därmed ökar.

Vi har i år valt att satsa på bland annat följande projekt:

Zebradans Bokstavsbyrån, trollerishow, Perk- a- fon (tillverka egna instrument) trolleri, föreställning om psykisk ohälsa, Bokens dag med besök av författare/illustratör och LajvVerkstan.

Ledighet från undervisningen

Vi har alltid elevernas kunskapsutveckling som vår allra högsta prioritet. Grundinställningen från British Juniors sida är därför att eleverna ska delta i undervisningen i så stor utsträckning som det bara är möjligt. Vårt uppdrag är att ge eleverna den kunskap de behöver för att nå målen och även uppnå sin fulla potential. Det är ett uppdrag vi tar på stort allvar. Med den inställningen anser vi att frånvaro från undervisningen i möjligaste mån ska undvikas.

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn eller den som rektorn utser beslutar om ledighet i enlighet med Skollagen. kap. 7, 18§.

Som vårdnadshavare måste du vara noga med att ansöka om ledighet i god tid. Tänk också på att elevens närvaro i skolan är en förutsättning för att lyckas med studierna. Vi rekommenderar att boka resor och dylikt under de många lov som eleverna har.

Läsårets första veckor, med början i augusti, är oerhört viktiga för att skapa sociala band i klasserna. De samarbetsövningar som genomförs under dessa veckor används för att svetsa samman gruppen. Under höstterminens två första veckor beviljas därför inga elevledigheter. Om synnerliga skäl inte finns godkänns heller inga elevledigheter under perioder med nationella prov vilka genomförs i årskurserna 3, 6 och 9.

Det är elevens klasslärare/mentor som fattar beslut om ledigheten ska beviljas utifrån elevens studiesituation. En ansökan om ledighet som lämnas in kommer att besvaras med beviljas eller beviljas ej. Beslutet kommer inte åtföljas av någon redogörelse för bedömningsgrunderna. Detta för att undvika diskussion om anledningen. Det är skolans uppgift att göra de bedömningar som krävs för att sedan fatta och meddela ett beslut, inte att övertyga vårdnadshavare som är av en annan uppfattning. Ledighet kan under ett läsår maximalt uppgå till fem dagar/elev.

Paddington Food Court

I Paddington Food Courts kök planeras och tillagas näringsriktig, ekologisk och god mat. Skolmåltiden är ett lärande och ingår i det ämnesövergripande kunskapsarbetet på British Junior. Vi vill att eleverna ska lära sig om hur maten och matvalen de gör påverkar deras hälsa och den ekologiska hållbarheten.

Öppet Hus

Öppet Hus kommer detta läsår genomföras på kvällstid tisdagen den 21 november. Elever i vissa årskurser kommer att delta under Öppet Hus och det är framför allt en fantastisk möjlighet för vårdnadshavare, släktingar, vänner och intresserade att få komma och bekanta sig med skolan.

Förlorade saker

Kontakta administrationen om något är borttappat eller kvarglömt. Det underlättar om alla tillhörigheter är tydligt märkta.

Vid stöld eller skadegörelse har skolan ingen ersättningsskyldighet, men vi hjälper naturligtvis till med stöd och efterforskning.

Ersättning vid sönderslagna saker:

Vid en olyckshändelse står verksamheten för skadan. Men vid oaktsamhet eller medveten skadegörelse ersätter barnet/barnen hela summan eller delar av den beroende på hur skadan uppkommit.

Försäkring

Alla barn på British Junior är försäkrade under skoltid. Skulle en olycka inträffa under skoltid, kontakta då administrationen så hjälper de er med blanketter för skadeanmälan.

Hälso- och läkarundersökning

Skolhälsovården har en förebyggande funktion. I skolhälsovården ingår bland annat hörsel-, syn- och hälsokontroller, samt vaccinationer.

Vid akut sjukdom under skoldagen ger skolsköterskan tillfällig hjälp och vårdhänvisning.

Våra skolsköterskor är Ms. Elin och Ms. Anna och de har sitt mottagningsrum på British Junior Primary.

Trygghetsteamet

Trygghetsteamet är till för att förebygga, utreda och avhjälpa all eventuell kränkande behandling, mobbning eller andra konflikter mellan elever. Ordförande för detta team är vår skolkurator Ms. Drigoris.

Hemsida, Facebook och Instagram

Hoppas att ni har upptäckt att ni kan följa oss på Facebook och Instagram där vi med hjälp av inlägg och bilder ger en inblick i vardagen på British Junior. För mer information om vår verksamhet ber vi er besöka skolans hemsida.

Instagram: britishjunioreskilstunapaddingtonfoodcourt (skolrestaurangens eget konto)

Facebook: British Junior

Hemsidan: www.britishsjunior.se

Vi ser fram emot ett lärorikt läsår tillsammans med er!

Med vänliga hälsningar

Åsa Ekholm

Headmistress